Анђелија Филипов

Анђелија Филипов

наставник географије

Рођена у Сарајеву. Школовала се у родном граду.
Дипломирала на Природно-математичком факултету у Сарајеву, Одсек за географију.
Радила у Варешу – БиХ, а од децембра 1988. године, након удаје, почела радити у основној школи у Куману и Средњој школи у Новом Бечеју. Мајка двоје деце.