Аленка Грљевић Свиленгаћин

Аленка Грљевић Свиленгаћин

секретар

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе. Била је вишегодишњи координатор у оквиру пројекта „Мултипликација – живети толерантно“ који је подржавала швајцарска Pestalozzi children’s foundation. У оквиру пројекта је са ученицима наше школе боравила у дечијем селу у Трогену 2008. године као супервизор и преводилац. Завршила je и специјализоване студије новинарства у Новосадској новинарској школи 2005. године.
Учествовала је у различитим пројектима у Школи и ван ње („Мултипликација – живети толерантно“, „Спајањем различитости до боље школе“, „Помози и ти“…) и похађала бројне стручне семинаре (рад са ванредним ученицима, јавне набавке, генерисање пројектних идеја, припрема предлога пројекта и сл).