Аленка Грљевић Свиленгаћин

Аленка Грљевић Свиленгаћин

секретар

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе.