Наш Тим – Школски кадар

Наш тим

Наталија Ракита

Наталија Ракита

помоћни радник

Води рачуна о чистоћи школе. Увек поуздана, пази да све буде на свом месту и ништа јој не пада тешко.

Симo Ракита

Симo Ракита

домар

Стара се да школа функционише као подмазана.

Жужика Салиховић

Жужика Салиховић

помоћни радник

Одржава школу чистом и уредном.

Снежана Туцаков

Снежана Туцаков

помоћни радник

Брине се за хигијену у школи.

Снежана Кимпанов

Снежана Кимпанов

помоћни радник

Пази на чистоћу у школи.

Имре Алмаши

Имре Алмаши

наставник практичне наставе

Првих десет година је радио у привреди у машинству на различитим пословима. Године 1994. почео је рад у Средњој школи као наставник практичне наставе.

Маријана Ђелошевић

Маријана Ђелошевић

наставник математике

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика.

Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик.

Бошко Ташин

Бошко Ташин

наставник електротехничке групе предмета

У Новом Бечеју је завршио гимназију, а 1978. године је уписао Електротехнички факултет у Београду, на ком је и дипломирао на енергетском смеру.

Јелена Маринков

Јелена Маринков

психолог

Ради као стручни сарадник и предаје психологију у другом разреду гимназије и грађанско васпитање као изборни предмет.

Снежана Нешић

Снежана Нешић

дипломирани економиста

Завршила средњу економску школу у Бечеју. Мастер академске студије Пословна економија завршила на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима.

Анита Бојић Перкин

Анита Бојић Перкин

директор

Дипломирала на студијској групи Филозофија, мастер академске студије завршила на студијском програму Мастер библиотекар информатичар.

Александра Латиновић

Александра Латиновић

наставник немачког језика

Након завршетка гимназије у Средњој школи у Новом Бечеју 2012. године студирала је Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.

Тијана Блажић

Тијана Блажић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик.

Стојанка Глишин

професор историје

Завршила Филозофски факултет у Новом Саду 2003. године.

Зорана Ковачев

Зорана Ковачев

библиотекар

Првих година радила као професор информатике, а од 2010. године и као школски библиотекар.

Силвана Пантић-Јовановић

Силвана Пантић-Јовановић

педагог

Дипломирала на Катедри за педагогију у Новом Саду, специјализирала Школску педагогију, професионалну оријентацију на истој катедри.

Роберт Киш

Роберт Киш

наставник електротехничке групе предмета

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, Електроника – техника комуникација.

Олга Богданов

Олга Богданов

наставник географије

Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија.

Исидора Марјански

наставник енглеског језика

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 2004, одсек Англистика.

Аленка Грљевић Свиленгаћин

Аленка Грљевић Свиленгаћин

секретар

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе.

Богданка Ћурчић Танди

Богданка Ћурчић Танди

наставник текстилне групе предмета

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства, запослена у Средњој школи од 1995. године на радном месту професор текстилне групе предмета.

Милан Мирков

Милан Мирков

наставник социологије и устава и права грађана

Завршио је гимназију у Новом Бечеју и Факултет политичких наука у Београду.

Раденко Тадић

Раденко Тадић

наставник машинске групе предмета

По завршеном машинском факултету и специјалистичким студијама, стекао је диплому – специјалиста техничких наука.

Милош Фодок

Милош Фодок

наставник математике

Завршио Средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду.

Славенка Немешев

Славенка Немешев

наставник информатике

Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. У Средњој школи ради од 1994.

Владимир Мирков

Владимир Мирков

вероучитељ

У чин ђакона рукоположен је 2016, а у свештенички чин 2017. године. Као вероучитељ ради од школске 2014/2015. године.

Смиљка Торбица

наставник машинске групе предмета

Студирала на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер – Производно машинство.

Гордана Свиленгаћин

Гордана Свиленгаћин

наставник српског језика и књижевности

Гимназију је завршила у Средњој школи, а основне и мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду.

Атила Галфи

Атила Галфи

наставник хемије

Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Од 2010. године предаје хемију у Средњој школи.

Тања Голушин

Тања Голушин

наставник физичког васпитања

Дипломирала на Факултету физичке културе у Новом Саду са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут.

Маријана Конрад

Маријана Конрад

наставник физичког васпитања

Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут.

Бојан Алексов

Бојан Алексов

наставник физичког васпитања

Завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања.

Наставници

Наталија Ракита

Наталија Ракита

помоћни радник

Води рачуна о чистоћи школе. Увек поуздана, пази да све буде на свом месту и ништа јој не пада тешко.

Симo Ракита

Симo Ракита

домар

Стара се да школа функционише као подмазана.

Жужика Салиховић

Жужика Салиховић

помоћни радник

Одржава школу чистом и уредном.

Снежана Туцаков

Снежана Туцаков

помоћни радник

Брине се за хигијену у школи.

Снежана Кимпанов

Снежана Кимпанов

помоћни радник

Пази на чистоћу у школи.

Имре Алмаши

Имре Алмаши

наставник практичне наставе

Првих десет година је радио у привреди у машинству на различитим пословима. Године 1994. почео је рад у Средњој школи као наставник практичне наставе.

Маријана Ђелошевић

Маријана Ђелошевић

наставник математике

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика.

Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик.

Бошко Ташин

Бошко Ташин

наставник електротехничке групе предмета

У Новом Бечеју је завршио гимназију, а 1978. године је уписао Електротехнички факултет у Београду, на ком је и дипломирао на енергетском смеру.

Јелена Маринков

Јелена Маринков

психолог

Ради као стручни сарадник и предаје психологију у другом разреду гимназије и грађанско васпитање као изборни предмет.

Снежана Нешић

Снежана Нешић

дипломирани економиста

Завршила средњу економску школу у Бечеју. Мастер академске студије Пословна економија завршила на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима.

Анита Бојић Перкин

Анита Бојић Перкин

директор

Дипломирала на студијској групи Филозофија, мастер академске студије завршила на студијском програму Мастер библиотекар информатичар.

Александра Латиновић

Александра Латиновић

наставник немачког језика

Након завршетка гимназије у Средњој школи у Новом Бечеју 2012. године студирала је Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.

Тијана Блажић

Тијана Блажић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик.

Стојанка Глишин

професор историје

Завршила Филозофски факултет у Новом Саду 2003. године.

Зорана Ковачев

Зорана Ковачев

библиотекар

Првих година радила као професор информатике, а од 2010. године и као школски библиотекар.

Силвана Пантић-Јовановић

Силвана Пантић-Јовановић

педагог

Дипломирала на Катедри за педагогију у Новом Саду, специјализирала Школску педагогију, професионалну оријентацију на истој катедри.

Роберт Киш

Роберт Киш

наставник електротехничке групе предмета

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, Електроника – техника комуникација.

Олга Богданов

Олга Богданов

наставник географије

Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија.

Исидора Марјански

наставник енглеског језика

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 2004, одсек Англистика.

Аленка Грљевић Свиленгаћин

Аленка Грљевић Свиленгаћин

секретар

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе.

Богданка Ћурчић Танди

Богданка Ћурчић Танди

наставник текстилне групе предмета

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства, запослена у Средњој школи од 1995. године на радном месту професор текстилне групе предмета.

Милан Мирков

Милан Мирков

наставник социологије и устава и права грађана

Завршио је гимназију у Новом Бечеју и Факултет политичких наука у Београду.

Раденко Тадић

Раденко Тадић

наставник машинске групе предмета

По завршеном машинском факултету и специјалистичким студијама, стекао је диплому – специјалиста техничких наука.

Милош Фодок

Милош Фодок

наставник математике

Завршио Средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду.

Славенка Немешев

Славенка Немешев

наставник информатике

Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. У Средњој школи ради од 1994.

Владимир Мирков

Владимир Мирков

вероучитељ

У чин ђакона рукоположен је 2016, а у свештенички чин 2017. године. Као вероучитељ ради од школске 2014/2015. године.

Смиљка Торбица

наставник машинске групе предмета

Студирала на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер – Производно машинство.

Гордана Свиленгаћин

Гордана Свиленгаћин

наставник српског језика и књижевности

Гимназију је завршила у Средњој школи, а основне и мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду.

Атила Галфи

Атила Галфи

наставник хемије

Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Од 2010. године предаје хемију у Средњој школи.

Тања Голушин

Тања Голушин

наставник физичког васпитања

Дипломирала на Факултету физичке културе у Новом Саду са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут.

Маријана Конрад

Маријана Конрад

наставник физичког васпитања

Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут.

Бојан Алексов

Бојан Алексов

наставник физичког васпитања

Завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања.

Техничко и помоћно особље

Наталија Ракита

Наталија Ракита

помоћни радник

Води рачуна о чистоћи школе. Увек поуздана, пази да све буде на свом месту и ништа јој не пада тешко.

Симo Ракита

Симo Ракита

домар

Стара се да школа функционише као подмазана.

Жужика Салиховић

Жужика Салиховић

помоћни радник

Одржава школу чистом и уредном.

Снежана Туцаков

Снежана Туцаков

помоћни радник

Брине се за хигијену у школи.

Снежана Кимпанов

Снежана Кимпанов

помоћни радник

Пази на чистоћу у школи.

Имре Алмаши

Имре Алмаши

наставник практичне наставе

Првих десет година је радио у привреди у машинству на различитим пословима. Године 1994. почео је рад у Средњој школи као наставник практичне наставе.

Маријана Ђелошевић

Маријана Ђелошевић

наставник математике

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика.

Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик.

Бошко Ташин

Бошко Ташин

наставник електротехничке групе предмета

У Новом Бечеју је завршио гимназију, а 1978. године је уписао Електротехнички факултет у Београду, на ком је и дипломирао на енергетском смеру.

Јелена Маринков

Јелена Маринков

психолог

Ради као стручни сарадник и предаје психологију у другом разреду гимназије и грађанско васпитање као изборни предмет.

Снежана Нешић

Снежана Нешић

дипломирани економиста

Завршила средњу економску школу у Бечеју. Мастер академске студије Пословна економија завршила на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима.

Анита Бојић Перкин

Анита Бојић Перкин

директор

Дипломирала на студијској групи Филозофија, мастер академске студије завршила на студијском програму Мастер библиотекар информатичар.

Александра Латиновић

Александра Латиновић

наставник немачког језика

Након завршетка гимназије у Средњој школи у Новом Бечеју 2012. године студирала је Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.

Тијана Блажић

Тијана Блажић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик.

Стојанка Глишин

професор историје

Завршила Филозофски факултет у Новом Саду 2003. године.

Зорана Ковачев

Зорана Ковачев

библиотекар

Првих година радила као професор информатике, а од 2010. године и као школски библиотекар.

Силвана Пантић-Јовановић

Силвана Пантић-Јовановић

педагог

Дипломирала на Катедри за педагогију у Новом Саду, специјализирала Школску педагогију, професионалну оријентацију на истој катедри.

Роберт Киш

Роберт Киш

наставник електротехничке групе предмета

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, Електроника – техника комуникација.

Олга Богданов

Олга Богданов

наставник географије

Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија.

Исидора Марјански

наставник енглеског језика

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 2004, одсек Англистика.

Аленка Грљевић Свиленгаћин

Аленка Грљевић Свиленгаћин

секретар

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе.

Богданка Ћурчић Танди

Богданка Ћурчић Танди

наставник текстилне групе предмета

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства, запослена у Средњој школи од 1995. године на радном месту професор текстилне групе предмета.

Милан Мирков

Милан Мирков

наставник социологије и устава и права грађана

Завршио је гимназију у Новом Бечеју и Факултет политичких наука у Београду.

Раденко Тадић

Раденко Тадић

наставник машинске групе предмета

По завршеном машинском факултету и специјалистичким студијама, стекао је диплому – специјалиста техничких наука.

Милош Фодок

Милош Фодок

наставник математике

Завршио Средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду.

Славенка Немешев

Славенка Немешев

наставник информатике

Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. У Средњој школи ради од 1994.

Владимир Мирков

Владимир Мирков

вероучитељ

У чин ђакона рукоположен је 2016, а у свештенички чин 2017. године. Као вероучитељ ради од школске 2014/2015. године.

Смиљка Торбица

наставник машинске групе предмета

Студирала на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер – Производно машинство.

Гордана Свиленгаћин

Гордана Свиленгаћин

наставник српског језика и књижевности

Гимназију је завршила у Средњој школи, а основне и мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду.

Атила Галфи

Атила Галфи

наставник хемије

Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Од 2010. године предаје хемију у Средњој школи.

Тања Голушин

Тања Голушин

наставник физичког васпитања

Дипломирала на Факултету физичке културе у Новом Саду са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут.

Маријана Конрад

Маријана Конрад

наставник физичког васпитања

Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут.

Бојан Алексов

Бојан Алексов

наставник физичког васпитања

Завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања.