Наш Тим – Школски кадар

Наш тим

Анита Бојић Перкин

Дипломирала на студијској групи Филозофија, мастер академске студије завршила на студијском програму Мастер библиотекар информатичар....

Аленка Грљевић Свиленгаћин

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе....

Душанка Милосављев

Душанка Милосављев

административни радник

По занимању правни техничар. Ради на радном месту административног радника....

Силвана Пантић-Јовановић

Дипломирала на Катедри за педагогију у Новом Саду, специјализирала Школску педагогију, професионалну оријентацију на истој катедри....

Зорана Ковачев

Зорана Ковачев

библиотекар

Првих година радила као професор информатике, а од 2010. године и као школски библиотекар....

Снежана Нешић

Снежана Нешић

дипломирани економиста

Завршила средњу економску школу у Бечеју. Мастер академске студије Пословна економија завршила на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима....

Наставници

Александра Латиновић

Александра Латиновић

наставник немачког језика

Након завршетка гимназије у Средњој школи у Новом Бечеју 2012. године студирала је Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду....

Анђелија Филипов

Анђелија Филипов

наставник географије

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Сарајеву, Одсек за географију....

Атила Галфи

Атила Галфи

наставник хемије

Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Од 2010. године предаје хемију у Средњој школи....

Богданка Ћурчић Танди

Богданка Ћурчић Танди

наставник текстилне групе предмета

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства, запослена у Средњој школи од 1995. године на радном месту професор текстилне групе предмета....

Бојан Алексов

Бојан Алексов

наставник физичког васпитања

Завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања....

Бошко Ташин

Бошко Ташин

наставник електротехничке групе предмета

У Новом Бечеју је завршио гимназију, а 1978. године је уписао Електротехнички факултет у Београду, на ком је и дипломирао на енергетском смеру....

Верица Дујин

Верица Дујин

наставник економске групе предмета

Дипломирала на Економском факултету. По занимању је дипломирани економиста....

Владимир Мирков

Владимир Мирков

вероучитељ

У чин ђакона рукоположен је 2016, а у свештенички чин 2017. године. Као вероучитељ ради од школске 2014/2015. године....

Гордана Свиленгаћин

Гордана Свиленгаћин

наставник српског језика и књижевности

Гимназију је завршила у Средњој школи, а основне и мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду....

Дарко Крстин

Дарко Крстин

наставник електротехничке групе предмета

Завршио Зрењанинску гимназију, природно-математички смер. Дипломирао на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Одсеку за електротехнику....

Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик....

Душко Домановић

Душко Домановић

наставник филозофије

Дипломирао на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду....

Имре Алмаши

Имре Алмаши

наставник практичне наставе

Првих десет година је радио у привреди у машинству на различитим пословима. Године 1994. почео је рад у Средњој школи као наставник практичне наставе....

Исидора Марјански

Исидора Марјански

наставник енглеског језика

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 2004, одсек Англистика....

Јелена Пауљев

Јелена Пауљев

наставник ликовне културе

Историчар уметности – мастер, са вишегодишњим радом на пољу просвете и културе....

Љиљана Кумрић

Љиљана Кумрић

наставник економске групе предмета

По звању је дипломирани економиста, а по занимању наставник економске групе предмета у Средњој школи у Новом Бечеју. Као професор ради од 2004....

Маја Шолаја

Маја Шолаја

наставник текстилне групе предмета

По образовању дипломирани костимограф – мастер. Од 2007. године ради као наставник текстилне групе предмета у Средњој школи....

Маријана Ђелошевић

Маријана Ђелошевић

наставник математике

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика....

Маријана Конрад

Маријана Конрад

наставник физичког васпитања

Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут....

Марина Петровић

Марина Петровић

наставник физике и техничке физике

Завршила Астрономију са астрофизиком Природно-математичког факултета у Новом Саду....

Милан Шуковић

Милан Шуковић

наставник машинске групе предмета

Дипломирао на Факултету техничких наука, смер Производно машинство....

Милош Фодок

Милош Фодок

наставник математике

Завршио Средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду....

Наташа Марчићев

Наташа Марчићев

наставник енглеског језика

Искуство у раду са децом нижих и виших разреда, наставник у вечерњој школи, рад са студентима....

Олга Богданов

Олга Богданов

наставник географије

Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија....

Раденко Тадић

Раденко Тадић

наставник машинске групе предмета

По завршеном машинском факултету и специјалистичким студијама, стекао је диплому – специјалиста техничких наука....

Роберт Киш

Роберт Киш

наставник електротехничке групе предмета

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, Електроника – техника комуникација....

Силвија Сакач Мадарас

Силвија Сакач Мадарас

наставник енглеског језика

Рођена у Зрењанину, живела и школовала се у Новом Саду,...

Славенка Немешев

Славенка Немешев

наставник информатике

Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. У Средњој школи ради од 1994....

Смиљка Торбица

Смиљка Торбица

наставник машинске групе предмета

Студирала на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер – Производно машинство....

Снежана Вијатов Љубичић

Снежана Вијатов Љубичић

наставник биологије

Дипломирани биолог, запослена у Средњој школи Нови Бечеј на радном месту професора биологије, екологије и екологије и заштите животне средине....

Соња Ђуричин

Соња Ђуричин

наставник математике

Основне академске студије је завршила на Природно-математичком факултету у Новом Саду, а затим и мастер академске студије....

Стојанка Глишин

Стојанка Глишин

професор историје

Завршила Филозофски факултет у Новом Саду 2003. године....

Тања Голушин

Тања Голушин

наставник физичког васпитања

Дипломирала на Факултету физичке културе у Новом Саду са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут....

Тијана Блажић

Тијана Блажић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик....

Техничко и помоћно особље

Снежана Кимпанов

Снежана Кимпанов

помоћни радник

Пази на чистоћу у школи....

Жужика Салиховић

Жужика Салиховић

помоћни радник

Одржава школу чистом и уредном....

Снежана Туцаков

Снежана Туцаков

помоћни радник

Брине се за хигијену у школи....