Наш Тим – Школски кадар

Наш тим

Анита Бојић Перкин

Дипломирала на студијској групи Филозофија, мастер академске студије завршила на студијском програму Мастер библиотекар информатичар.

Аленка Грљевић Свиленгаћин

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе.

Силвана Пантић-Јовановић

Дипломирала на Катедри за педагогију у Новом Саду, специјализирала Школску педагогију, професионалну оријентацију на истој катедри.

Зорана Ковачев

Зорана Ковачев

библиотекар

Првих година радила као професор информатике, а од 2010. године и као школски библиотекар.

Снежана Нешић

Снежана Нешић

дипломирани економиста

Завршила средњу економску школу у Бечеју. Мастер академске студије Пословна економија завршила на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима.

Наставници

Александра Латиновић

Александра Латиновић

наставник немачког језика

Након завршетка гимназије у Средњој школи у Новом Бечеју 2012. године студирала је Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.

Анђелија Филипов

Анђелија Филипов

наставник географије

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Сарајеву, Одсек за географију.

Атила Галфи

Атила Галфи

наставник хемије

Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Од 2010. године предаје хемију у Средњој школи.

Богданка Ћурчић Танди

Богданка Ћурчић Танди

наставник текстилне групе предмета

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства, запослена у Средњој школи од 1995. године на радном месту професор текстилне групе предмета.

Бојан Алексов

Бојан Алексов

наставник физичког васпитања

Завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања.

Бошко Ташин

Бошко Ташин

наставник електротехничке групе предмета

У Новом Бечеју је завршио гимназију, а 1978. године је уписао Електротехнички факултет у Београду, на ком је и дипломирао на енергетском смеру.

Владимир Мирков

Владимир Мирков

вероучитељ

У чин ђакона рукоположен је 2016, а у свештенички чин 2017. године. Као вероучитељ ради од школске 2014/2015. године.

Гордана Свиленгаћин

Гордана Свиленгаћин

наставник српског језика и књижевности

Гимназију је завршила у Средњој школи, а основне и мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду.

Дарко Крстин

Дарко Крстин

наставник електротехничке групе предмета

Завршио Зрењанинску гимназију, природно-математички смер. Дипломирао на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Одсеку за електротехнику.

Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик.

Имре Алмаши

Имре Алмаши

наставник практичне наставе

Првих десет година је радио у привреди у машинству на различитим пословима. Године 1994. почео је рад у Средњој школи као наставник практичне наставе.

Исидора Марјански

Исидора Марјански

наставник енглеског језика

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду 2004, одсек Англистика.

Јелена Пауљев

Јелена Пауљев

наставник ликовне културе

Историчар уметности – мастер, са вишегодишњим радом на пољу просвете и културе.

Маријана Ђелошевић

Маријана Ђелошевић

наставник математике

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика.

Маријана Конрад

Маријана Конрад

наставник физичког васпитања

Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут.

Марина Петровић

Марина Петровић

наставник физике и техничке физике

Завршила Астрономију са астрофизиком Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Милош Фодок

Милош Фодок

наставник математике

Завршио Средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду.

Наташа Марчићев

Наташа Марчићев

наставник енглеског језика

Искуство у раду са децом нижих и виших разреда, наставник у вечерњој школи, рад са студентима.

Олга Богданов

Олга Богданов

наставник географије

Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија.

Раденко Тадић

Раденко Тадић

наставник машинске групе предмета

По завршеном машинском факултету и специјалистичким студијама, стекао је диплому – специјалиста техничких наука.

Роберт Киш

Роберт Киш

наставник електротехничке групе предмета

Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, Електроника – техника комуникација.

Силвија Сакач Мадарас

Силвија Сакач Мадарас

наставник енглеског језика

Рођена у Зрењанину, живела и школовала се у Новом Саду,

Славенка Немешев

Славенка Немешев

наставник информатике

Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. У Средњој школи ради од 1994.

Смиљка Торбица

Смиљка Торбица

наставник машинске групе предмета

Студирала на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер – Производно машинство.

Снежана Вијатов Љубичић

Снежана Вијатов Љубичић

наставник биологије

Дипломирани биолог, запослена у Средњој школи Нови Бечеј на радном месту професора биологије, екологије и екологије и заштите животне средине.

Соња Ђуричин

Соња Ђуричин

наставник математике

Основне академске студије је завршила на Природно-математичком факултету у Новом Саду, а затим и мастер академске студије.

Стојанка Глишин

Стојанка Глишин

професор историје

Завршила Филозофски факултет у Новом Саду 2003. године.

Тања Голушин

Тања Голушин

наставник физичког васпитања

Дипломирала на Факултету физичке културе у Новом Саду са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут.

Тијана Блажић

Тијана Блажић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик.

Техничко и помоћно особље

Снежана Кимпанов

Снежана Кимпанов

помоћни радник

Пази на чистоћу у школи.

Снежана Туцаков

Снежана Туцаков

помоћни радник

Брине се за хигијену у школи.

Жужика Салиховић

Жужика Салиховић

помоћни радник

Одржава школу чистом и уредном.