Одлука о избору ученика генерације

На основу члана 21. Правилника о похваљивању и награђивању ученика и избору ученика генерације број 01-77/1 од 4. 4. 2022. године, Наставничко веће доноси

О Д Л У К У

За ученика генерације школске 2022/2023. године проглашава се ВУК БАТАЊСКИ, ученик четвртог разреда гимназије.

Одлуку и образложење можете прочитати у документу – Одлука о избору ученика генерације 2022/2023