Историјат

Средњошколско образовање у Новом Бечеју има дугу и богату традицију.

 

Од  1908. године у Новом Бечеју постоји средњошколско образовање. Тада је у згради велепоседника Дунђерског, на месту данашњег хотела „Тиски цвет“, отворена Грађанска школа, која представља нижу средњу школу. У њој су постојала мушка и женска одељења.

 

Године 1920. у Новом Бечеју је почела са радом Руска женска гимназија са интернатом (тзв. Харковски институт, који је основан 1912. године у Харкову, у тадашњој Русији, одакле је исељен 1919. године и са свим ученицима и професорима прешао у Нови Бечеј). Школа је имала 200–300 ученица. Руска женска гимназија радила је у згради данашње Средње школе.  Године 1931, због велике економске кризе, Руска гимназија пресељена је у Белу Цркву.

 

Школске 1961/1962. године у згради данашње Средње школе отворена су два истурена одељења Економске школе из Зрењанина. Решење о оснивању Гимназије у Новом Бечеју донето је 9. јуна 1962. године, а школске 1962/1963. године уписана је прва генерација која започиње образовање по наставном плану и програму за гимназију. Школске 1965/1966. године верификована је гимназија у целини са природно-математичким и друштвено-језичким смером. Школске 1966/1967. године отварају се истурена одељења школе за КВ раднике  из Зрењанина, да би 1968. године била верификована школа за КВ раднике металске струке у Новом Бечеју.

После обимних припрема, 1973. године долази до спајања гимназије и школе за КВ раднике  и формира се  Школа за средње образовање “Иво Лола Рибар“ у Новом Бечеју.

 

Од 1975/1976. године почиње заједничко средње васпитање и образовање, а школске 1977/1978. године формира се Школски центар „Иво Лола Рибар“ са две основне организације:  ЗСВО и Позивно-усмерено образовање у грађевинској, текстилној и металској струци.

 

У октобру 1980. године започиње реконструкција и адаптација зграде, која је завршена 1982. године, при чему школа добија садашњи изглед, прикључак на водовод и канализацију, санитарни чвор и централно грејање, чиме су створени знатно повољнији услови за  васпитно-образовни рад.

 

Првог јануара 1984. године формирана је Средња школа „Иво Лола Рибар“ Нови Бечеј у којој се образују кадрови машинске, текстилне и природно-математичке струке. Школа добија назив Техничка школа „Иво Лола Рибар“ Нови Бечеј.

 

Од школске 1993/1994. године у школи почиње да ради истурено одељење Гимназије из Бечеја, општи тип. Простор, опрему, наставна средства  и све кадрове за рад обезбеђује Техничка школа „Иво Лола Рибар“ Нови Бечеј.

 

Од школске 2003/2004. године у школи се образују кадрови економске струке. Школа је у току те школске године испунила услове за формирање мешовите школе за гимназијско образовање и образовне профиле у стручној школи.

 

Од 1. септембра 2004. године школа носи назив Средња школа у Новом Бечеју.

 

Данас се у њој образују гимназијалци, економски техничари, техничари мехатронике, дизајнери одеће, ауто-механичар и механичари привредне механизације.  Школу чини 350 ученика и 60 чланова наставног и ненаставног особља.

 

Школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете, културе и привреде у овој општини. Из њених ђачких клупа изашли су истакнути научни радници, привредници, политичари, новинари, војна лица и доктори наука.