Пројекти

Одржавање изузетности у математичком образовању

 На Тахничком факултету “Михајло Пупин” у оквиру IPA програма  прекограничне сарадње Румунија – Србија реализује се пројекат “Одржавање изузетности у математичком образовању“, MIS-ETC CODE 1411.Пројекат је усмерен на интерактиван рад са талентованим ученицима средње школе кроз математичке садржаје који нису део наставног програма.