Информатор о раду

Информатор о раду Средње школе Нови Бечеј у Новом Бечеју сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС” број 120/04,54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/2010 и 10/2022).

Све информације везане за рад Средње школе Нови Бечеј можете пронаћи на линку:

Информатор