Вести

Одржавање изузетности у математичком образовању

 На Тахничком факултету “Михајло Пупин” у оквиру IPA програма  прекограничне сарадње Румунија – Србија реализује се пројекат “Одржавање изузетности у математичком образовању“, MIS-ETC CODE 1411.Пројекат је усмерен на интерактиван рад са талентованим ученицима средње школе кроз математичке садржаје који нису део наставног програма.

Водећи партнер на пројекту је West University из Темишвара, а пројектни партнер Технички факултет “Михајло Пупин” из Зрењанина.

Основни циљ пројекта је јачање сарадње талентованих ученика из Србије и Румуније кроз заједнички рад и размену знања и искустава. У оквиру пројекта реализован је WEB портал са садржајима из математике који ће додатно едуковати наше средњошколце.

Кроз овај портал ученици ће провести мање времена за тражење информација. Они ће имати могућност да директно приступе материјалу, математички садржаји се организује на различитим нивоима и за ученике свих разреда средње школе.

www.sme.uvt.ro

 Мрежа подршке пројекту у Србији

  • Зрењанинска гимназија, Зрењанин
  • ЕГШ “Никола Тесла”, Зрењанин
  • Школски центар “Никола Тесла”, Вршац
  • Гимназија “Душан Васиљев”, Кикинда
  • Средња мешовита школа, Нови Бечеј
  • Средња школа “Вука Караџић”, Сечањ
  • Техничка школа, Зрењанин
  • ХТПШ “Урош Предић”, Зрењанин
  • ЕТШ “Јован Трајковић”, Зрењанин

Прва радионица одржана је у Средњој мешовитој школи у Новом Бечеју, 08.04.2014. године. Ученици су показали велику заинтересованост и спремност да се укључе у он-лине учење математике.

Овим пројектом омогућен је културни напредак и јачање пословних, образовних, истраживачких и културних веза две суседне државе.

IPA Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија финансира заједничке пројекте који на најбољи начин користе развојни потенцијал пограничне зоне између две државе. IPA Програм прекограничне сарадње Румунија – Република Србија одобрила је Европска комисија. Стратешки циљ Програма је остваривање уравнотеженог и трајног друштвено-економског развоја пограничне области Румунија  –   Република Србија  посредством заједничких прекограничних пројеката и активности румунских и српских партнера, уз два специфична смера у оквиру стратешког циља: повећање привредне конкурентности у пограничној области и побољшање услова живота заједница из пограничне области. С румунске стране, у IPA Програм укључене су жупаније Тимиш, Караш-Северин и Мехединци, а с наше стране сва три банатска, Браничевски и Борски управни округ.