Економски техничар

Економски техничар

Пословна економија, рачуноводство и статистика само су неки од предмета који током 4 године школовања наше економске техничаре оспособљавају за предстојеће послове и даље напредовање. Похађањем стручних и општеобразовних предмета ученици добијају добру основу коју ће у будућности моћи да примене радећи у банкама, предузећима, осигуравајућим друштвима и другде у привреди. Активно користећи рачунаре у добро опремљеним, модерним учионицама, под будним оком стручног особља, економски техничари ће стећи знање везано за књиговодствене, комерцијалне, благајничке услуге, као и маркетиншке, организационе и менаџерске послове.

Стечене способности економски техничари могу практично применити већ у току школовања, учествовањем на такмичењу ученичких компанија и другим такмичењима из области економије, али и општеобразовних предмета

 

Са жељом да ученици унапреде своје знање, Средња школа сваке године организује посету Народној банци Србије, Београдској берзи и бројним сајмовима.