Подручја рада

 ПЛАН ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 г.

Подручје рада  ГИМНАЗИЈА:

Општи тип 

(планирано за упис 30 ученика), (4 године)

Подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

              Техничар мехатронике

планирано за упис 30 ученика, (4 године)

 Подручје рада  Текстилство и кожарство

               Модни кројач

планирано за упис 30 ученика, (3 године)

Подручје рада  МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

              Аутомеханичар

 планирано за упис 15 ученика, (3 године)

              Механичар привредне механизације

 планирано за упис 15ученика, (3 године)