Подручја рада

 ПЛАН ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 г.

Подручје рада  ГИМНАЗИЈА:

                 Општи тип / реформисана са изборним програмима  

(планирано за упис 30 ученика), (4 године)

Гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику 

(планирано за упис 20 ученика), (4 године)

Подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

              Техничар мехатронике

планирано за упис 30 ученика, (4 године)

 Подручје рада  ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

               Трговац

планирано за упис 30 ученика, (3 године)

Подручје рада  МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

              Аутомеханичар

 планирано за упис 15 ученика, (3 године)

              Механичар привредне механизације

 планирано за упис 15ученика, (3 године)