Подручја рада

 ПЛАН ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 г.

Подручје рада  ГИМНАЗИЈА:

Општи тип 

(планирано за упис 30 ученика), (4 године)

Подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

              Техничар мехатронике

планирано за упис 30 ученика, (4 године)

 Подручје рада  Текстилство и кожарство

               Модни кројач

планирано за упис 30 ученика, (3 године)

Подручје рада  МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

                         Механичар моторних возила

 планирано за упис 30 ученика, (3 године)