Вести

Све о води у нашем месту

У оквиру наставе изборног предмета Образовање за одрживи развој,ученици првог разреда гимназије су посетили 12.12.2019.год. ЈП Комуналац.Нови изборни предмети предвиђају истраживачки и практичан приступ у обради тема.Зато су ученици тражили одговоре на значајна питања везана за квалитет воде у нашој општини а нарочито у Новом Бечеју.Љубазношћу запослених и директора Владимира Радишића,ученици су имали прилику да добију исцрпне одговоре,а затим да посете само извориште воде за Нови Бечеј,што је била јединствена прилика.

аутор: Снежана Вијатов Љубичић