Вести

ОЧИШЋЕН ТАВАН

Месна заједница у Новом Бечеју је организовала и координирала рад у Средњој школи у радовима чишћења таванског простора и разврствања отпада, у оквиру пројекта јавних радова које је обезбедила општина Нови Бечеј у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Тавански простор, који је био закрчен и неприступачан, сада је уређен, чист, и може се користити као додатни простор за складиштење.

Улаз на таван пре и после
Улаз на таван
таван пре
таван пре
таван после
таван после